0212 660 96 57

Marka Tescil: Gerekli evraklar

Marka tescil gerekli evraklar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1) Başvuru sahibi ve marka ile ilgili bilgi
2) En az 5×5 cm en fazla 7×7 cm boyutunda marka örneği (Eğer marka Latin harfleri dışında bir alfabeden oluşuyorsa,
Latin harfleri ile gösterimi ve Türkçe çevirisi belirtilmelidir.)
3) Markanın üzerinde kullanılacağı mal ve hizmetlerin listesi (Genel tanımlama kullanılmadan, her biri açıkça
belirtilmelidir.)
4) Marka başka bir ülkede başvuru / tescilli ise, bu başvuru / tescil ile ilgili bilgi (başvuru / tescil no, ülke, tarih, vb.)
5) Rüçhan talebi varsa, rüçhanla ilgili bilgiler ve rüçhan belgesi
6) Vekaletname (Noter onayına gerek yoktur.)
BAŞVURU ÇEŞİTLERİ
Ortak Marka, Garanti Markası, Ticaret Markası, Hizmet Markası

Tescil Süresi

6-7 ay
KORUMA SÜRESİ
Başvuru tarihinden itibaren 10 yıl
YAYIN
2 kez: İlk yayın, başvurudan yaklaşık 3 ay sonra ve itiraza açık olmak üzere Resmi Marka Bülteni’nde, ikinci yayın ise tescil kararı verildikten sonra Resmi marka Gazetesi’ nde yaklaşık 6 ayİTİRAZ

Başvurunun yayın tarihinden itibaren 3 ay içinde

NOTLAR

Marka başvuruları yaklaşık 3 ayda incelenir.
Başvuru kabul edilirse, itiraza açık olmak üzere Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanır (2 ay).
Bu süre içinde itiraz olmazsa, tesciline karar verilir.
TPE, bu kararla birlikte, tescil ücreti ister.
Ücretin yatırılmasından sonraki 2 ay içinde tescil belgesi alınır ve tescil, Resmi Marka Gazetesi’nde yayınlanır.