0212 660 96 57

Marka Tescil

Marka Tescil İşlem Aşamaları

Tescil Başvurusunun Dosyalanması (1 Gün)
Marka tescil başvurusu şekli şartlara uygun olarak hazırlanıp, aynı gün içerisinde dosyalanmaktadır.
Başvurunun İncelenmesi (Yaklaşık 3 Ay)
Marka tescil başvurunuzun resmi olarak dosyalanmasının ardından uzmanlar tarafından şekil ve benzerlik yönünden incelemeye alınarak takriben 2-3 ay süre ile incelenmektedir. İnceleme aşamasında şekil ve benzerlik yönünden müsait olan markalar Resmi marka bülteninde ilan edilmektedir.
İlan Kararı
İnceleme aşamasında uygun bulunan markalar, Resmi markalar bülteninde 3 ay süre ile yayınlanmaktadır. Yayın süresi olan 3 ay içerisinde herhangi bir 3. kişi itirazı olmaz ise markada tescil kararı verilmektedir. Ancak, markaya ilan aşamasında herhangi bir 3. kişi itirazı söz konusu olduğu takdirde itiraz prosedürü başlamaktadır. Herhangi bir itiraz söz konusu olmadığı takdirde tescil kararı verilmektedir.

 

Tescil Kararı

Marka başvurusuna verilen tescil kararı ve yatırılan tescil harcını mütakip tescil belgesi düzenlenmektedir.
Tescil Belgesinin Süresi
Tescil Belgesi 10 yıl süreyle düzenlenir.Her 10 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.

Marka Tescil Belgesinin Kapsamı

Marka Tescil belgeleri tescile bağlanan Eşya / hizmet listesi kapsamında koruma sağlamaktadır. Bu koruma aynı zamanda tescil edildiği ülkenin sınırları içerisinde geçerlidir.